Broers Consultancy
Vertalingen en Non-Profitmanagement / Translation and Non-Profit Management


In Het Kort / In Brief

Ik vertaal juridische, medische, technische, maar ook gewone, algemene documenten uit het Engels naar het Nederlands en omgekeerd. 

Documenten in het Frans of Duits zet ik ook om naar prettig leesbaar Nederlands.

I translate legal, medical, technical, but also ordinary, general documents from English into Dutch and vice versa.

I also translate documents in French or German into proper and legible Dutch
.

Daarnaast zet ik mijn ervaring op het gebied van internationale ontwikkelingssamenwerking en noodhulp in voor personen of organisaties, die zich op dat terrein bewegen of willen gaan bewegen. 

Ik geef persoonlijk en contextueel advies, verleen ondersteuning aan de opzet, uitvoer en bewaking van projecten en ben als interimmer beschikbaar.

Furthermore, I offer my experience in the field of international development cooperation and emergency aid to people or organizations that are active or plan to be active in that context.

I give personal and contextual advice, I support the design, execution and monitoring of projects and I am available as an interimmer.

Tenslotte ben ik als interim manager beschikbaar voor de non-profitsector, waarbij ik me in de eerste plaats opstel als procesbegeleider en all-round ondersteuning biedt. 

Ik vertaal strategie naar operationaliteit; ik zorg ervoor dat de uitgezette piketpaaltjes helder in beeld blijven en de uitgezette weg bewandeld kan blijven worden.

Finally, as interim manager, I am available for the non-profit sector, where I primarily work as a process consultant and provide all-round support and coaching..

I translate strategy into operational planning; I make sure that the way forward is staked out clearly and the projected path can be walked without problems.


KvK/CoC 70801576 -- BTW/VAT NL123322194B01 -- Email broersconsult@gmail.com -- Tel +31655795393